Nyheter
Modernisering av pliktavleveringslova
Modernisering av pliktavleveringslova

Regjeringa gjer framlegg om endringar i pliktavleveringslova, som skal sikre at den digitale kulturarven blir samla inn og tatt vare på for ettertida.

Vi deler kompetanse - nytt hefte i skriftserien Bibliotheca Nova
Vi deler kompetanse - nytt hefte i skriftserien Bibliotheca Nova

Direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, slår i forordet fast at bibliotekarene er kompetente kompetansesøkere og sier videre at mye av det bibliotekarene kan, vil aldri Google eller Amazon få til.

Ny prosjektleder skal utvikle bibliotekene som kulturarenaer
Ny prosjektleder i Nasjonalbiblioteket skal utvikle bibliotekene som kulturarenaer

Nasjonalbiblioteket har ansatt Monica Helvig til å lede arbeidet med å kartlegge og utvikle folkebibliotekene som møteplasser og kulturarenaer. Årlig bevilger regjeringen nær 50 millioner kroner fra tippemidlene til utviklingsprosjekter i bibliotekene. Helvig skal også delta i arbeidet med å velge ut og følge opp disse prosjektene.

Foto: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket og Music Norway til Frankfurt

For første gang går Nasjonalbiblioteket og Music Norway sammen for å synliggjøre ny norsk kunstmusikk for et internasjonalt marked. 700 trykte noter med utvalgte verker av norske komponister stilles ut på en felles stand på Musikmesse Frankfurt, 15.–18. april.

Call for Papers til Den 11. nordiske jazzkonferansen
Call for Papers til Den 11. nordiske jazzkonferansen

Den 11. nordiske jazzkonferansen arrangeres i Oslo 22.–23. oktober i år. Aktuelle bidragsytere inviteres nå til å sende inn forslag til foredrag og presentasjoner innen 1. juni.

Portrett av Halvdan Koht i 1933. Foto: Ivan Benkow. Eier: Nasjonalbiblioteket
Syndebukken

Halvdan Koht var Norges utenriksminister i 1940. Da andre verdenskrig endte i 1945, fikk den fremtredende historikeren og politikeren en stor del av skylden for at Norge ble overrasket av tyskernes angrep 9. april.

Fenrik Tjønneland
Krigen i Norge 1940. En Leicareportasje

Hvordan opplevde de norske soldatene krigshandlingene i Sør-Norge våren 1940?  Fotoalbumet til en ung fenrik som deltok i felttoget fra Oslo til Åndalsnes, skildrer de dramatiske hendelsene på tett hold. I anledning 75-årsminnet for det tyske angrepet, er albumet denne uken utstilt i Spesiallesesalen for privatarkiv og sjeldent materiale.

Bokforsider som viser noen av de mange Gribb-utgivelsene. Eier: Nasjonalbiblioteket
Gribb: Verdens lengstlevende detektiv

Det er ham. Tigeren fra Tigerstaden. Politietterforskeren hvis motto er: Forbrytelser lønner seg aldri. 107 år, men allikevel ikke en dag over førti. Siden Gribb ble utklekket av Sven Elvestad i 1908 har han løst over 1400 kriminalsaker, med god hjelp av sine assistenter betjent Brede og overkonstabel Jerven. Mer enn åtti forfattere har skrevet om han, deriblant Herman Wildenvey og Margit Sandemo.

Omslagsbilde fra boken Bergensbanen (1909) tegnet av Andreas Bloch. Eier: Nasjonalbiblioteket
Wilse og Bergensbanens påskefjell

Anders Beer Wilse ble født i 1865 i Flekkefjord. I år markeres 150-årsjubileet for hans fødsel ved å presentere bildene som han skapte. Boken Bergensbanen fra 1909 er illustrert med Wilses storslåtte fotografier av snødekt norsk fjellnatur.

Stillbilde fra reklamefilm om Holmenkollbanen i regi av Arvid Skauge. Eier: Nasjonalbiblioteket
Ønskepåske med eventyrstemning på ski

Fra vår samling har vi funnet fram to filmer som viser at god norsk utferdstrang og sportslig glede ikke er av nyere dato. Kom i påskestemning med film fra 1915 og 1957 om vintersport i Oslo!

Samlingen Nettsidene