Konferanser støttet av Nasjonalbiblioteket

Det planlegges en ny løsning for informasjon om tiltak som får utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
Konferanseoversikten er derfor ikke oppdatert.

Tittel Hyppighet Arrangør Støtte
Norsk Bibliotekforenings bibliotekmøte 1 Annethvert år Norsk Bibliotekforening (NBF)  
Nordnorsk bibliotekkonferanse Annethvert år NBF, avd. Nord-Norge 25 000 (2011, 2013)
Nordisk fjernlånskonferanse (når i Norge) Annethvert år NBF, Fylkesbibliotekene i Akershus, Troms 50 000 (2014)
Barn XO - Bibliotektjenester til barn i alderen 0-12 år Annethvert år Fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus, Vestfold og Østfold, Deichmanske bibliotek 50 000 (2012, 2014)
Ung 3.0 - Konferanse om ungdom og medieliv Annethvert år Fylkesbibliotekene og utdanningsavdelingene i Buskerud og Vestfold fylkeskommuner
Rapport 2013 (pdf)
50 000 (2011, 2013)
Halmstadkonferansen – Nordisk bibliotekpolitisk konferanse (når i Norge) Årlig Hordaland fylkesbibliotek 50 000 (2013)
Nordisk konferanse om barne- og ungdomslitteratur Årlig Bergen Offentlige Bibliotek og Sølvberget Stavanger kulturhus
Rapport Se og les (Bergen 2013) (pdf)
50 000 (2013, 2014)
Konferanse om litteraturformidling for ansatte i fylkesbibliotek Årlig (2014-2016) Fylkesbibliotekene 50 000 (2014)
Bibliotekdebatter – Norsk litteraturfestival Årlig Oppland fylkesbibliotek 30 000 (2012), 25 000 (2014)
Prosjekter i drift - Konferanse om prosjektarbeid i bibliotek Enkeltkonferanse Akershus fylkesbibliotek
Rapport (pdf)
50 000 (2013)
Det sømløse biblioteket som raknet? Fjernlån i Norge nå og i fremtiden Enkeltkonferanse Akershus fylkesbibliotek 50 000 (2013)
Tenke det, ville det, gjøre det med? Biblioteksjefens nye redaktørrolle Enkeltkonferanse Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Vestfold fylkesbibliotek 30 000 (2014)
Mission (im)possible(?)! Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring Enkeltkonferanse Vestfold fylkesbibliotek 50 000 (2014)

1 Ikke finansiert av utviklingsmidlene

samlingen nettsidene