Prosjekt avsluttet i 2014

Barn av regnbuen - og norsk!
Biblioteket på jobb
Biblioteklandskap i endring
BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Poesislam i UKM
Samhandling og sambruk
Ungdommens parlament

 

Barn av regnbuen - og norsk!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Hildegunn Hestnes
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Gi minoritetsspråklig ungdom større muligheter til gjennomføring av videregående opplæring - gjennom bedre lese- og skriveferdigheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel), Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteket på jobb!
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial
Kontaktperson: Frid Hamsun
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Gjennom lokalt samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial og T-baneverkstedet på Ryen skal vi videreutvikle deres arbeidsplassbibliotek. Målet for prosjektet er å gjøre litteratur mer tilgjengelig for de ansatte og bidra til lesestimulering og økt lesekomptanse. Gjennom samarbeidet ønsker vi også å gjøre folkebiblioteket mer tilgjengelig og synlig for våre ikke-brukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 275 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteklandskap i endring
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Hovudmål: Fylkesbiblioteket vil i samarbeid med staten og kommunane utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i Hordaland, som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester.
Delmål: Fylkesbiblioteket skal skape utvikling, endring og innovasjon i folkebiblioteka i Hordaland gjennom å
1. etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen.
2. utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling forbiblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket.
3. leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka.
4. stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteklandskap i endring (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Cecilie Lønnum
Tidsperiode: 2014
Mål:
Skape positive litteraturopplevelser for alle førskolebarn i Oppland. Vi ønsker gjennom samarbeid med Norsk Litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Oppland å tilby opplevelser knyttet til bøker og leselyst i ukene før litteraturfestivalen på Lillehammer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), boklek.blogspot.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Poesislam i UKM
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Stimulere ungdom til lesing, skriving og framføring av eigne tekstar. Auke talet på litterære bidrag i Ungdommens kulturmønstring. Bruke biblioteket som arena for formidling av litteratur, skrivekurs og framføring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 245 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Poesislam i UKM (nettsted), Promoteringsfilm (YouTube), Prosjektrapport (pdf)

 

Samhandling og sambruk
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Annie Heitmann
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle og implementere modeller for samhandling og sambruk om fellesfunksjoner og - oppgaver mellom Lenvik folkebibliotek, Studiesenteret Finnsnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Midt-Troms Museum, Regionrådet og andre aktører ved å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Ungdommens parlament
Prosjekteier: Sel bibliotek
Kontaktperson: Signe Thoresen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Få ungdom i Sel til å se hva de selv kan gjøre for å endre sin hverdag og sitt nærmiljø. Markere grunnlovsjubileet. Utvikle Sel bibliotek som en uavhengig arena for debatt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 15 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

samlingen nettsidene