Nasjonal bibliotekstrategi

Kulturdepartementet la den 12.august 2015 fram «Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018». Dette er denne strategien som legger grunnlaget for Nasjonalbibliotekets utlysning av utviklingsmidler til bibliotekene.

Hovedtiltak i strategien:

 1. Felles infrastruktur gir bedre bibliotek og frigjør ressurser lokalt: 
  Nasjonalbiblioteket vil styrke og utvikle fellestjenester som gir felles og bedre katalogdata og søk, og samtidig avlaster og frigjør tid og ressurser i det enkelte folkebibliotek. 
 2. Ny modell for utviklingsmidlene i strategiperioden: 
  For å utvikle bibliotekene som debatt- og litteraturhus vil bibliotekene i strategiperioden både kunne få støtte til mindre tilrettelegging av bibliotekrommet og til å øke antall arrangementer og aktiviteter. Nye formidlingsmetoder, frie utviklingstiltak og digital tjenesteutvikling, også lokalt, skal styrkes. 
  Videreutvikling av biblioteket som læringsarena i samarbeidsprosjekter mellom skole- fag- og folkebibliotek.
 3. Flere e-bøker og mer digitalt innhold: 
  E-bøker, dataspill, digitalt kulturarvsmateriale, kort- og dokumentarfilm skal bli mer tilgjengelig i folkebibliotekene.

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene (.pdf)

samlingen nettsidene