Hvordan søke?

Det søkes om midler for ett år av gangen. Institusjoner i fag- og folkebiblioteksektoren kan søke. Egenandelen bør normalt utgjøre minst 40%. Her finner du veiledningen til prosjekt- og utviklingsmidlene.

Neste frist for å søke om prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket er 1. oktober 2014. Se utlysningstekst for prosjekt- og utviklingsmidler for 2014.

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema
Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

  • Tittel på søknaden
  • Evt. innsatsområde(r)
  • Opplysninger om søker
  • Mål for prosjektet
  • Prosjektbeskrivelse
  • Prosjektets varighet
  • Framdriftsplan
  • Samarbeidspartnere
  • Budsjett og søknadsbeløp
samlingen nettsidene