Hvordan søke?

Det søkes om midler for ett år av gangen. Institusjoner i fag- og folkebiblioteksektoren kan søke. Egenandelen bør normalt utgjøre minst 40%.

Her finner du veiledningen til prosjekt- og utviklingsmidlene og  utlysningstekst for prosjekt- og utviklingsmidler for 2015.

Neste frist for å søke om prosjekt- og utviklingsmidler vil bli kunngjort på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema . Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

  • Tittel på søknaden
  • Evt. innsatsområde(r) – se over
  • Opplysninger om søker
  • Mål for prosjektet
  • Prosjektbeskrivelse
  • Prosjektets varighet
  • Framdriftsplan
  • Samarbeidspartnere
  • Budsjett og søknadsbeløp

Siste søknadsfrist var 1. oktober 2014 kl. 16.00.

Oversikt over tidligere tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler

samlingen nettsidene