Hvordan søke?

Neste frist for å søke om prosjekt- og utviklingsmidler er 1.oktober 2015.

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema . Denne vil være tilgjengelig fra 1.9.2015.

Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

  • Opplysninger om søker
  • Tittel på søknaden
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett og søknadsbeløp

 

Søknadsfristen er 01.10.2015 kl.16.00

samlingen nettsidene