Hva støttes?

Prosjekt- og utviklingsmidler
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler for å stimulere til utvikling i norske bibliotek. Det lyses ut årlige prosjekt- og utviklingsmidler for fag- og folkebibliotek. I 2014 er det fastsatt følgende innsatsområder:

  • Mangfold og inkludering
  • Den kulturelle nistepakka
  • Leseløftet 2010-2014
  • Nye formidlingsmetoder
  • Biblioteket som møteplass
  • Samarbeid og partnerskap
  • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Det er mulig å kombinere innsatsområder.

Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt.

Les mer om alle områdene

Tegnspråkbøker
Det gis støtte til produksjon av tegnspråkbøker på dvd. Bøker for barn og unge i skolealder (grunnskole og videregående skole) prioriteres.

Mer om tilskudd til tegnspråkbøker

 

Spørsmål i forbindelse med utviklingsmidler rettes til Sekretariat for bibliotekutvikling

samlingen nettsidene