Eksemplarantall og pakking - monografier

Adresse for innsending:
Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

  • Norske monografier utgitt i løpet av de ti siste årene: fire eksemplarer
  • Norske monografier eldre enn ti år: tre eksemplarer
  • Utenlandske utgivelser: ett eksemplar
  • Norvegica extranea: to eksemplarer

Pakking:

Monografiene sorteres etter språk (norsk / utenlandsk) og pakkes i esker. Eskene pakkes fulle, fylles evt med papp eller annet fyllstoff. Eskene merkes med «Depotbiblioteket, 0183333», dato, avleverende bibliotek + innhold («norske monografier» eller «utenlandske monografier»).

samlingen nettsidene