Overføring av publikasjoner til Depotbiblioteket

.

Kontakt:
Depotbiblioteket
Tlf. avleveringer: 75 12 12 01

Norske bibliotek kan overføre publikasjoner til Depotbiblioteket.  Materialet vi tar inn skal ha utlånskvalitet. Kontakt oss alltid pr e-post i god tid før samlinger sendes.

For Bibsys-bibliotek
I forbindelse med overgangen til Alma vil funksjonaliteten for overføring av dokumentposter til Depotbiblioteket dessverre ikke bli videreført. Vi jobber for at overføring av poster etter hvert skal komme på plass i Alma.  Inntil videre må gamle rutiner for overføring av publikasjoner tas i bruk, dvs. at bibliotekene som skal overføre samlinger til oss sjekker eksemplarantall (se i menyen til høyre) og bestanden vår i Bibsys (etter hvert Alma) for å sjekke om vi har behov for eksemplarer. Eksemplarposten for publikasjonene må slettes av opprinnelig eierbibliotek før publikasjonene sendes Depotbiblioteket.

For Bibliofil-bibliotek
Bibliotek som bruker Bibliofil kan på en enkel måte sjekke om Depotbiblioteket ønsker å motta bøker fra dem. Ved å lese strekkoden på boka som skal kasseres, får brukeren tilbake beskjed om boka skal sendes Depotbiblioteket eller ikke. Tjenesten er tilgjengelig i Bibliofil i grensesnittet for masseendring under navnet «Depotbiblioteket».

Andre bibliotek bør sjekke vår beholdning i Oria for å finne ut om vi allerede har de aktuelle publikasjonene i tilstrekkelig antall.

Ta kontakt med oss ved behov for overføring av tidsskrifter.

samlingen nettsidene