Folkebibliotek

Skjemaer og veiledninger for folkebibliotekstatistikken med informasjon om rapportering. 

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, og styringsdata for beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er også en målsetning at statistikken skal gi nyttige data for styring av det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

En arbeidsgruppe har arbeidet med å revidere statistikken for folkebibliotek. Dette innebærer at det er utformet nye rapporteringsskjema for 2016, Disse skjemaene og mer informasjon om arbeidsgruppen finner dere på denne siden .

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Spørsmål angående registrering av folkebibliotekstatistikk og statistikk for mobile enheter kan rettes til fylkesbiblioteket. Spørsmål om statistikk for fengselsbibliotek og pasientbibliotek rettes til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene retter også eventuelle spørsmål til Nasjonalbiblioteket.

Rapportering av folkebibliotekstatistikk for 2015

Det er sendt brev med brukernavn og passord.

Logg på statistikksystemet
 

 
 Frister

Folkebibliotek: Endret til 14.3.2016
Mobile bibliotek: Endret til 14.3.2016
Fengselsbibliotek: Endret til 14.3.2016
Pasientbibliotek: 31.3.2016
Fylkesbibliotek eget skjema: 17.3.2016
Fylkesbibliotek - folkebibliotek: 8.4.2016
Fylkesbibliotek - mobile bibliotek: 8.4.2016

Utsendte kulturfondbøker i 2015

Barn skjønnlitteratur: 182 titler
Barn faglitteratur: 19 titler
Barn oversatt litteratur 32 titler

Voksen skjønnlitteratur: 277 titler
Voksen sakprosa: 87 titler
Voksen oversatt litteratur: 70 titler

Oversatt litteratur på Mosaikkordningen: 8 titler
Oversatt sakprosa: 10 titler

E-bøker: 359 titler

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2015

Folkebibliotek avdelingsskjema   PDF   Word
Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

Historiske skjemaer og veiledninger

2014

Folkebibliotek avdelingsskjema Bokmål PDF   Word   Nynorsk  PDF   Word
Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

2013

Folkebibliotek avdelingsskjema Bokmål PDF   Word   Nynorsk  PDF   Word
Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

2012

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

2011

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

  2010

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

2009

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
samlingen nettsidene