Folkebibliotek

Skjemaer og veiledninger for folkebibliotekstatistikken med informasjon om rapportering. 

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, og styringsdata for beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er også en målsetning at statistikken skal gi nyttige data for styring av det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Rapportering av folkebibliotekstatistikk for 2013

Det er sendt ut brev med brukernavn og passord til folkebibliotek, mobile bibliotek, fengselsbibliotek, pasientbibliotek og fylkesbibliotek om rapportering av folkebibliotekstatistikk. Nedenfor er det en oversikt over frister for de ulike bibliotektypene og kopier av registreringsskjema og veiledninger. Spørsmål angående registrering av folkebibliotekstatistikk og statistikk for mobile enheter kan rettes til fylkesbiblioteket. Spørsmål om statistikk for fengselsbibliotek og pasientbibliotek rettes til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene retter også eventuelle spørsmål til Nasjonalbiblioteket.

Logg på statistikksystemet

Frister for rapportering av folkebibliotekstatistikk for 2013

Folkebibliotek: 3.3.2014
Mobile bibliotek: 3.3.2014
Fengselsbibliotek: 3.3.2014
Pasientbibliotek: 12.3.2014
Fylkesbibliotek eget skjema: 17.3.2014
Fylkesbibliotek skjema for folkebibliotek: 24.3.2014
Fylkesbibliotek skjema for mobile bibliotek: 24.3.2014 

Utsendte kulturfondbøker i 2013:

Barn skjønnlitteratur: 135 titler
Barn faglitteratur: 14 titler
Barn oversatt litteratur: 25 titler
Voksen skjønnlitteratur: 236 titler
Voksen sakprosa: 80 titler
Voksen oversatt litteratur: 90 titler

Utsendte e-bøker kulturfond:

Utsendte e-bøker kulturfond 2013: 159 titler
Utsendte e-bøker kulturfond 2012: 167 titler

Kopi av skjema og veiledning 2013-statistikken

Folkebibliotek avdelingsskjema Bokmål PDF   Word   Nynorsk  PDF   Word
Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

Historiske skjemaer og veiledninger

2012

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

2011

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

  2010

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

2009

Folkebibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Mobile bibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fengselsbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Pasientbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkesbibliotek Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
samlingen nettsidene