Fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for norske fag- og forskningsbibliotek. Dette gjøre i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til Lov om bibliotekvederlag .

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Det er sendt ut brev med brukernavn og passord. Fristen for rapportering er endret til 14. mars.

Logg på statistikksystemet

 

Kopi av skjema og veiledning 2015-statistikken

År Skjema Veiledning  Definisjoner
2015 bokmål nynorsk bokmål nynorsk   Definisjoner

 

Historiske skjemaer og veiledninger

År Skjema for rapportering Veiledning i rapportering
2014 Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
2013 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning  bokmål , nynorsk
2012 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning bokmål , nynorsk
2011 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning bokmål , nynorsk
2010 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning bokmål , nynorsk
2009 Skjema Veiledning
2008 Skjema Veiledning
2007 Skjema Veiledning
2006 Skjema Veiledning
2005 Skjema Veiledning
2004 Skjema Veiledning
2003 Skjema Veiledning
samlingen nettsidene