Fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for norske fag- og forskningsbibliotek. Dette gjøre i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til Lov om bibliotekvederlag .

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Frist for rapportering: 7. mars

Logg på statistikksystemet

Kopi av skjema og veiledning 2013-statistikken

År Skjema Veiledning  Definisjoner
2013   bokmål , nynorsk   bokmål , nynorsk   Definisjoner

 

Historiske skjemaer og veiledninger

År Skjema for rapportering Veiledning i rapportering
2012 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning bokmål , nynorsk
2011 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning bokmål , nynorsk
2010 Skjema bokmål , nynorsk Veiledning bokmål , nynorsk
2009 Skjema Veiledning
2008 Skjema Veiledning
2007 Skjema Veiledning
2006 Skjema Veiledning
2005 Skjema Veiledning
2004 Skjema Veiledning
2003 Skjema Veiledning
samlingen nettsidene