Statistikkrapportering

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole- fag- og forskningsbibliotek. Vi samarbeider med Statistisk sentralbyrå, og i tillegg til at statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå.

Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett, og bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. Opplysninger om utesending av brev, frister og kopier av skjemaer og veiledninger finnes på sidene for fag- og forskningsbibliotek , folkebibliotek og skolebibliotek.

Logg på statistikksystemet

samlingen nettsidene