Statistikk for norske bibliotek

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Tallmaterialet og nærmere informasjon om de ulike statistikkene er tilgjengelig på sidene for fag- og forskningsbibliotek , folkebibliotek og skolebibliotek

Indikatorer
I tillegg til innhenting av statistikk er Nasjonalbiblioteket involvert i arbeid med utvikling av indikatorer for evaluering av bibliotek. I 2010 ble det gitt ut to publikasjoner med indikatorer for henholdsvis universitets- og høgskolebibliotek og folkebibliotek: Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek  og  Indikatorer for norske folkebibliotek

samlingen nettsidene