Ofte stilte spørsmål

E-bøker
Fagutdannet biblioteksjef
Innkjøpsordningene
Normer
Opphavsrett
Pliktavlevering
Diverse

 

Fagutdannet biblioteksjef

 • Godkjenner Nasjonalbiblioteket bibliotekfagligutdanning?
  Nei. Nasjonalbiblioteket er ikke instans for godkjenning av utdanning. NB kommer inn i bildet når kommunene henvender seg til oss i ansettelsessaker der det ikke er søkere med bibliotekfaglig utdanning til utlyste biblioteksjefstillinger.
 • Hvem godkjenner utenlandsk bibliotekfaglig utdanning?
  NOKUT, se http://www.nokut.no/no/
 • Hvordan er saksgangen for søknad om dispensasjon fra kravet om bibliotekfaglig utdanning i bibliotekloven?
  Se denne siden

 Innkjøpsordningene

 • Hvordan blir folkebiblioteket registrert som mottaker av kulturfondbøker?
  Folkebiblioteket sender en søknad via e-post til sbu@nb.no med mottakers adresseopplysninger.
  Det søkes om antall sett, type litteratur og om det ønskes  som ønskes. NB behandler søknaden og kontakter Biblioteksentralen AL, som har ansvar for istandgjøring og utsendelser.
 • Hvordan si oppavtalen om levering av kulturfondbøker eller gjøre endringer?
  Oppsigelse og endringer meldes i e-post til sbu@nb.no
 • Er det ventelister for å motta sett av kulturfondbøker?
  Det er ikke ventelister for voksenlitteratur, men lang ventetid for barne- og ungdomslitteratur.
 • Hvilke typer bibliotek kan motta kulturfondbøker?
  Folkebibliotek har førsteprioritet og kan også søke på vegne av skolebibliotekene. Videregående skoler kan tildeles voksen skjønnlitteratur, men har ikke førsteprioritet.
 • Hvem betaler for ekstra bokutstyr og plasting?
  Bibliotekene betaler for dette.
 • Hvor mange innkjøpsordninger er det? for
  Det er seks innkjøpsordninger. For mer informasjon se http://kulturradet.no/innkjopsordningene
 • Når sendes kulturfondsettene til Biblioteksentralen for videre forsendelse til bibliotekene?
  Se avtale for den enkelte innkjøpsordning
 • Hvor finnes det mer informasjon om innkjøpsordningene? Se Norsk kulturråd

Normer

 • Finnes det statlige normer for hvor stort et biblioteklokale skal være?
  Nei det det finnes ikke. Fylkesbibliotekene kan være behjelpelige med å skaffe erfaringstall, slik at nye bibliotek kan sammenligne seg med andre kommuner.
 • Finnes det statlige normer for hvor mye personale det skal være i biblioteket?
  Nei det finnes det ikke. Det er kommunen som fastsetter bibliotekets budsjett. Det er mulig å sammenligne personale i kommunene gjennom bruk av bibliotekstatistikken.
 • Finnes det normer forforholdet mellom publikumsarbeid og indre arbeid?
  Nei det finnes ingen normer for dette. Folkebibliotek er et tilbud til befolkningen og dette vil nødvendigvis styre organiseringen av arbeidstiden.

Opphavsrett  

Skriftet På rett hylle med åndsverkloven (ABM-utvikling 2008) inneholder 24 ofte stilte spørsmål om bruk av vernet materiale i arkiv, bibliotek og museer (kap. 12, s. 88). 

Diverse

samlingen nettsidene