Ofte stilte spørsmål

E-bøker
Fagutdannet biblioteksjef
Innkjøpsordningene
Juss
Normer
Pliktavlevering
Diverse

 

Fagutdannet biblioteksjef

 • Godkjenner Nasjonalbiblioteket bibliotekfagligutdanning?
  Nei. Nasjonalbiblioteket er ikke instans for godkjenning av utdanning. NB kommer inn i bildet når kommunene henvender seg til oss i ansettelsessaker der det ikke er søkere med bibliotekfaglig utdanning til utlyste biblioteksjefstillinger.
 • Hvem godkjenner utenlandsk bibliotekfaglig utdanning?
  NOKUT, se http://www.nokut.no/no/
 • Hvordan er saksgangen for søknad om dispensasjon fra kravet om bibliotekfaglig utdanning i bibliotekloven?
  Se denne siden

 Innkjøpsordningene
 

 • Hva er gjeldende praksis for søknad om tildeling av kulturfondbøker og hvordan kan man gjøre endringer i avtaler?
   Innkjøpsordningene for litteratur er som kjent under evaluering og ny fordelingsnøkkel vil komme fra og med nyttår av.
  NB kommer ikke til å behandle nye søknader om tildeling av K-fondbøker eller gjøre endringer i eksisterende avtaler når det gjelder antall sett fra og med 1. juli 2014.
  Bibliotekene må inntil videre opprettholde eksisterende avtaler om leveranser av K-fond.

  Adresseendringer kan meldes direkte til Biblioteksentralen.
  kundeservice@biblioteksent.no / tlf. 22 08 39 00.

Juss

 • Opphavsrett
  Skriftet På rett hylle med åndsverkloven (ABM-utvikling 2008) inneholder 24 ofte stilte spørsmål om bruk av vernet materiale i arkiv, bibliotek og museer (kap. 12, s. 88). 
 • Se også spalten Juss for bibliotekarer ved Nasjonalbibliotekets jurister i tidsskriftet Bibliotekaren.

Normer

 • Finnes det statlige normer for hvor stort et biblioteklokale skal være?
  Nei det det finnes ikke. Fylkesbibliotekene kan være behjelpelige med å skaffe erfaringstall, slik at nye bibliotek kan sammenligne seg med andre kommuner.
 • Finnes det statlige normer for hvor mye personale det skal være i biblioteket?
  Nei det finnes det ikke. Det er kommunen som fastsetter bibliotekets budsjett. Det er mulig å sammenligne personale i kommunene gjennom bruk av bibliotekstatistikken.
 • Finnes det normer forforholdet mellom publikumsarbeid og indre arbeid?
  Nei det finnes ingen normer for dette. Folkebibliotek er et tilbud til befolkningen og dette vil nødvendigvis styre organiseringen av arbeidstiden.

Diverse

samlingen nettsidene