Ofte stilte spørsmål

E-bøker
Fagutdannet biblioteksjef
Innkjøpsordningene
Juss
Normer
Pliktavlevering
Diverse

 

Fagutdannet biblioteksjef

 • Godkjenner Nasjonalbiblioteket bibliotekfagligutdanning?
  Nei. Nasjonalbiblioteket er ikke instans for godkjenning av utdanning. NB kommer inn i bildet når kommunene henvender seg til oss i ansettelsessaker der det ikke er søkere med bibliotekfaglig utdanning til utlyste biblioteksjefstillinger.
 • Hvem godkjenner utenlandsk bibliotekfaglig utdanning?
  NOKUT, se http://www.nokut.no/no/
 • Hvordan er saksgangen for søknad om dispensasjon fra kravet om bibliotekfaglig utdanning i bibliotekloven?
  Se denne siden

 Innkjøpsordningene

 • Hva er gjeldende praksis for tildeling av kulturfondbøker?
  Norsk kulturråd vedtok i desember 2014 nye retningslinjer for innkjøpsordningene gjeldende fra 01.01.15.  En fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall (2013-tall) bestemmer hvor mange sett folkebibliotekene fikk tilbud om å motta.
  Tilbudet om kulturfondbøker går til folkebibliotekene og ikke til fylkesbibliotekene, grunnskoler og videregående skoler.
  Som følge av ny fordelingsnøkkel opererer ikke Nasjonalbiblioteket med ventelister og gjeldende tildelinger til bibliotekene er bindende til eventuelt ny gjennomgang skjer.
  Henvendelser om levering og adresseendringer gjøres til kundeservice@biblioteksent.no  eller telefon 22 08 39 00 
  For andre spørsmål om tildeling av Kulturfondbøker kontakt Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no  
 • Vi har ikke mottatt bøkene? 
  Henvendelser om selve leveringen kan rettes til Biblioteksentralens kundeservice – ikke til Nasjonalbiblioteket eller Kulturrådet: kundeservice@bibsent.no eller tlf. 22 08 39 00
 • Adresse endringer?  
  Meldes direkte og fortløpende til kundeservice@bibsent.no
 • Mer informasjon om innkjøpsordninger? 
  Se Norsk kulturråd

Juss

 • Opphavsrett
  Skriftet På rett hylle med åndsverkloven (ABM-utvikling 2008) inneholder 24 ofte stilte spørsmål om bruk av vernet materiale i arkiv, bibliotek og museer (kap. 12, s. 88). 
 • Se også spalten Juss for bibliotekarer ved Nasjonalbibliotekets jurister i tidsskriftet Bibliotekaren.

Normer

 • Finnes det statlige normer for hvor stort et biblioteklokale skal være?
  Nei det det finnes ikke. Fylkesbibliotekene kan være behjelpelige med å skaffe erfaringstall, slik at nye bibliotek kan sammenligne seg med andre kommuner.
 • Finnes det statlige normer for hvor mye personale det skal være i biblioteket?
  Nei det finnes det ikke. Det er kommunen som fastsetter bibliotekets budsjett. Det er mulig å sammenligne personale i kommunene gjennom bruk av bibliotekstatistikken.
 • Finnes det normer forforholdet mellom publikumsarbeid og indre arbeid?
  Nei det finnes ingen normer for dette. Folkebibliotek er et tilbud til befolkningen og dette vil nødvendigvis styre organiseringen av arbeidstiden.

Diverse

samlingen nettsidene