På veg mot en generell, nasjonal tesaurus? (Seminar)

Seminar på Nasjonalbiblioteket

Den 30. april 2014 ble det avholdt et heldagsseminar for å diskutere behovet og muligheten for å få på plass et generelt emneordssystem på tesaurusform i Norge. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Oslo. 

Seminaret inngikk som en del av Tesaurus forprosjekt . Hensikten var dels å informere om forprosjektet, dels å innhente synspunkter og innspill fra deltakerne. Arrangementet henvendte seg til alle med interesse for kunnskapsorganisasjon, men med spesiell adresse til fagbibliotek. Temaet vakte stor interesse – hele 90 ansatte fra over 30 bibliotek og andre institusjoner deltok.

Program

09.30-10.00 Kaffe og registrering

10.00-10.15 Velkommen v/Hilde Høgås

10.15-10.45 Å utvikle en generell, nasjonal tesaurus – et dristig forslag? Bakgrunn og begrunnelse v/ Oddrun Ohren, Nasjonalbiblioteket

10.45-11.30 Samordning av emneordsystem ( pdf | pptx (animert) ) , v/ Marit Kristine Ådland, Høgskolen i Oslo og Akershus

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.15 Presentasjoner av utvalgte, norske tesauri:

  • MESH v/ Sigrun Espelien Aasen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Ordnøkkelen v/ Eva Eide, Riksantikvaren
  • Emneord for musikk v/ Siren Steen, Bergen offentlige bibliotek
  • HUMORD v/ Berit Sonja Hougaard, Universitetsbiblioteket i Oslo

13.15-13.35 Metadata + fulltekst = Et rikt ordtilfang for tesauri v/ Lars Johnsen, Nasjonalbiblioteket

13.35-13.45 Introduksjon til gruppearbeid

13.45-14.00 Kaffepause

14.00-14.45 Diskusjon i grupper

14.45-15.30 Tilbakemelding fra gruppene .

1545 Avslutning

samlingen nettsidene