Norsk WebDewey

Norsk WebDewey er fra 1. oktober 2015 gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon. Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Norsk WebDewey vil kun være tilgjengelig på nett, og den vil bli oppdatert løpende. Alle norske bibliotek får gratis tilgang til en grunnversjon av tjenesten.

Fra og med høsten 2015 vil Nasjonalbiblioteket tilby opplæring. Les mer om opplæring .

Norsk WebDewey gir ny funksjonalitet både for klassifikatorer og brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer i gjenfinningsprosessen, og parallell søking på flere språk siden deweytermene kan mappes til blant annet svensk, tysk, og engelsk utgave.

NKKI fungerer som overordnede rådgivende organ til arbeidet.

samlingen nettsidene