Veien til et verksregister

Seminar ved Nasjonalbiblioteket 14. oktober 2016 kl. 10-16

Hvilke verk har Hamsun skrevet? Et enkelt søk i nasjonalbibliografien burde gi svar på dette, men slik er det ikke i dag. Grunnet måten utgivelser er katalogisert på gjennom årene, får vi treff på over 2200 objekter med Hamsun som forfatter, hvorav 70 er ulike utgaver av “Sult”. For å bøte på dette er Nasjonalbiblioteket i gang med å lage et autoritetsregister for verk. Hvilke typer utgivelser representerer samme verk og hvor mye kan ekstraheres automatisk fra katalogen? Hva slags relasjoner finnes mellom ulike verk? Disse og andre spørsmål ønsker vi å belyse nærmere på dette seminaret.

Program

 • 10.00-10.30 Velkommen (Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket)
 • 10.10-10.30 Om arbeidet med verksregistret (Elise Conradi og Oddrun Ohren, Nasjonalbiblioteket)
 • 10.30-11.00 Verksbegrepet i ulike kunstarter og intellektuelle/vitenskapelige disipliner (En eller flere fra Forskning og Formidling, Nasjonalbiblioteket)
 • 11.00-11.30 kaffe m/frukt
 • 11.30-12.00 Automatisk ekstrahering av  verk (Asbjørn Risan, BIBSYS og Lars Johnsen, Nasjonalbiblioteket)
 • 12.00-12.30 Verk i lenkede data fra europeiske nasjonalbibliotek/OCLC (Kim Tallerås, Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • 12.30-13.15 Lunsj
 • 13.15-14.00 FRBR/FRBRoo og modellering av verk. Verk og uttrykk i et brukerperspektiv. (Trond Aalberg, NTNU)
 • 14.00-14.15 Kaffe
 • 14.15-14.45 Deichmanske biblioteks arbeid med verk. Erfaringer. (Asgeir Rekkavik, Deichmanske bibliotek)
 • 14.45-15.15 Verksregistret i Bokbasen (Fride Fosseng, Bokbasen)
 • 15.15-16.00 Videre arbeid (Elise Conradi og Oddrun Ohren, Nasjonalbiblioteket)
  • Dugnad for kvalitetssikring av automatisk ekstraherte verk?
  • RDA og verksregister: Konsekvenser for katalogisering?
  • Tidsplan?

Meld deg på her

Kontaktpersoner: Elise Conradi,  elise.conradi@nb.no  og Oddrun Pauline Ohren,  oddrun.ohren@nb.no

samlingen nettsidene