Referansegruppe for webDewey i folke- og skolebibliotek

Bakgrunnen for opprettelsen av referansegruppen, er at de som jobber med utviklingen av Norsk webDewey ved Nasjonalbiblioteket har behovfor å få innspill fra folke- og skolebiblioteksektoren. Dette gjelder områder som:

  • Klassifikasjonsnummer vs hyllesignatur
  • Utfordringer som følge av kontinuerlig oppdatering
  • Mapping av emneord fra Biblioteksentralen (og evt. andre emneord)
  • Organisering av lisenser
  • Opplæring

Oppsummering fra møter:

30. november 2012

5. april 2013

samlingen nettsidene