Medlemmer

Medlemmer av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)

 

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen
Ingebjørg Rype  (leder) Tilvekst og kunnskapsorganisering
 Nasjonalbiblioteket
 Postboks 2674 Solli
 0203 Oslo
 tlf. 23 27 62 17
 e-post: ingebjorg.rype@nb.no
Kirsten Rydland (sekretær) Nasjonalbiblioteket
Tilvekst og kunnskapsorganisasjon, Utvikling
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana
tlf. 23 27 12 53
e-post: kirsten.rydland@nb.no
Elisabeth Gran Asker bibliotek
Strøket 15A
1383 Asker
tlf. 66 90 96 56 
e-post: elisabeth.gran@asker.kommune.no  
Funksjonstid: 31. desember 2017 
Marit Kristine Ådland Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
Postboks 4 St. Olavs plass
tlf. 22 45 26 77
e-post: marit-kristine.adland@hioa.no  
Funksjonstid: til 31. desember 2016
Asbjørn Risan BIBSYS
Teknobyen Innovasjonssenter
Abelsgate 5
7491 Trondheim
tlf: 91897938
e-post: asbjorn.risan@bibsys.no
Funksjonstid: til 31. desember 2016
Kjersti Feiring Myrtrøen Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
tlf. 22 08 34 22
e-post: kjersti.feiring.myrtroen@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2017
Mari Lundevall Universitetsbiblioteket i Oslo
Juridisk bibliotek
Postboks 6713 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 22 85 98 86
e-post:  mari.lundevall@ub.uio.no  
Funksjonstid: 31. desember 2016
samlingen nettsidene