EDUG_2013_invitasjon

Invitasjon til EDUG i Oslo 2013 (European Dewey User Group)