Aktuelt

11. & 12. april: EDUG: Building the future of DDC: Translations, technology and transition 2003-2013

Presentasjoner fra EDUG-konferansen er nå lagt ut på WebDeweybloggen

EDUG –  brukergruppe for Dewey i Europa

11. og 12. april er Nasjonalbiblioteket vertskap for detårlige EDUG-møtet. EDUG står for European Dewey User Group. Formålet er å sørgefor at særlige europeiske problemstillinger blir ivaretatt i utviklingen av Dewey-tabellene,og å fungere som et diskusjons- og utviklingsforum for eksempel for utnyttelseav Deweydata i sluttbrukertjenester.

Se invitasjon og mer informasjon her

Norske MeSH -hva nå?

Velkommen til  seminar 25. januar 2013 kl. 12-16 i Kunnskapssentertet, 2. et. http://www.kunnskapssenteret.no/Mer+om+oss/Kart+og+veibeskrivelse  

 Programmet:

1.      Status for norske MeSH og bruk i dag.

2.      Emneord og klassifikasjoner, samspill i Norge.

3.      Takk til samarbeidspartnere.

4.      Veien videre – muligheter og utfordringer.

 

Alle medisinske og helsefaglige bibliotek, nettsteder ogtidsskrifter har nå muligheten til å bruke et felles emneordsystem – som erstandardisert, mye brukt og velegnet til ”mapping” og ”linked data”.

Seminaret er gratis, påmeldingsfrister 23. januar.Vi kan ta imot  70 deltakere. Påmelding her http://smh.no/aktivitet.php?id=117&time=138&c=1&id=117&a=registration

Under ”Deltakere” kan du se hvemsom alt har meldt seg på (foredragsholdere og andre).

 

Informasjon om norske MeSH :

Opprydning i begrepsjungelen http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2012/2653-4.pdf

MedicalSubject Headings – snart på norsk http://hera.helsebiblioteket.no/hera/bitstream/10143/242317/1/Aasen_2012_Med.pdf

Vi ser fram til god informasjonsutveksling!

Referansegruppe for webDewey i folke- og skolebibliotek

Det er opprettet en referansegruppe for webDewey i folke- og skolebibliotek skal gi innspill til Nasjonalbiblioteket i arbeidet med oversettelsen av webDewey. For mer informasjon og møtereferater, se Referansegruppe for webDewey i folke- og skolebibliotek

Nov. 2012

Nyhetsbrev fra IFLA

Juninummeret (nr. 45) av Classification and Indexing Section Newsletter fra IFLA er lagt ut!

 

Ny ISO-standard: Tesaurusstandard del 1 ute, del 2 under arbeid

Lenke til del 1 hos ISO

Del 2 

samlingen nettsidene