Aktuelt

Samordning og gjenbruk av klassifikasjonsdata - rapport fra UBO

Overgangen til Alma og lanseringen av Norsk WebDewey har aktualisert spørsmålet om samordning og gjenbruk av klassifikasjonsdata. Dette blir belyst gjennom to undersøkelser  Universitetsbiblioteket i Oslo har utført om klassifikasjonspraksisen ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket. De har gjennom en spørreundersøkelse undersøkt både dagens praksis og holdninger til gjenbruk av data. I tillegg har de utført en sammenligning av UBs Deweynummer med tilsvarende numre fra bibliografiske aktører. Rapporten er skrevet av Hilde Kvein Bjerkholt, Unni Knutsen og Heidi Sjursen. Den har tittel « Er økt gjenbruk av klassifikasjonsdata mulig? Dewey klassifiseringspraksis ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved UBO ». Den ligger også på NKKIs sider under Klassifikasjons og indekseringsressurser, klassifikasjonsskjema og ressurser.

Nyhetsbrev fra IFLA

Juninummeret (nr. 45) av Classification and Indexing Section Newsletter fra IFLA er lagt ut!

 

samlingen nettsidene