Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)

Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komitéen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket som ivaretar leder- og sekretærfunksjonene.

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Til komitéen velges en leder fra Nasjonalbiblioteket, og en representant fra hver av følgende tre faste institusjoner: Biblioteksentralen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag og BIBSYS. I tillegg kan det velges en representant fra folkebibliotek og en representant fra fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig. Sekretærfunksjonen ivaretas av Nasjonalbiblioteket. Funksjonstiden er to år.

Spørsmål

Vi svarer gjerne på spørsmål om klassifikasjon, emneord og indeksering. Kontakt oss på adressen nkki@nb.no

samlingen nettsidene