Publikasjoner

Tidsskrifter
Bibliotheca Nova
Nota bene
NB21
SLQ

Utvalgte publikasjoner, rapporter og artikler

2013
Nasjonalbiblioteket & Norsk kulturråds fagadminstrasjon. Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og muligheter
Nasjonalbiblioteket. Notat om utvikling av folkebibliotekene

2012
Bergh, Grete. Fylkesbibliotekundersøkelsen 2011
Gundersen, Arne. Bibliotekene og e-bøker - en statusbeskrivelse
Nasjonalblioteket & Voksenopplæringsforbundet.  Rom for dannelse - Rum för bildning - Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning. Et Nordplusprosjekt 2010-2012.

2011
Van Riel, Rachel, Fowler, Oliver & Downes, Anne. Det leservennlige biblioteket

ABM-skrifter
ABM-skrift var en skriftserie som ble utgitt i årene 2003-2010 av ABM-utvikling og inneholdt fagrelevant stoff for arkiv, bibliotek og museum. Skriftserien hadde 10-15 utgivelser i året. Mange av skriftene er nå tilgjenglige fra Bokhylla.no
Se oversikt over ABM-skriftene med bibliotekstoff
NB gjør også skrifter utgitt av Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn tilgjengelig fra Bokhylla.

Statistikk
Folkebibliotek: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Folkebibliotek
Fag- og forskningsbibliotek: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Fag-og-forskningsbibliotek

samlingen nettsidene