Formidlingskurs i bibliotekene
19. mars 2014

I samarbeid med fylkesbibliotekene og med støtte fra Nasjonalbiblioteket har Foreningen les! gjennomført formidlingskurs for bibliotekansatte. I løpet av de to årene kursene har vært avholdt har det blitt holdt kurs for 364 personer i 16 fylker.

I forlengelsen av kursene er det også opprettet ressurser som bibliotekene kan benytte seg av i sitt formidlingsarbeid. Disse ressursene skal ha overføringsverdi til ulike formidlingssituasjoner.

Marit Hallens presentasjon av formidlingsteknikker

Trygve Ramnefjells høytlesningsteknikker

Film om leseagentener i møte med fotballungdom

Foreningen Les! har også laget et hefte om formidling som tar for seg deler av kursinnholdet, men også nye innspill til hvordan formidlingsrollen kan utvikles. Ta kontakt med ole@foreningenles.no for å få dette heftet tilsendt.

 

samlingen nettsidene