Drammensbiblioteket etter 7 års drift
07. april 2014

Drammensbiblioteket, landets første sambibliotek, ble fra starten fulgt med stor interesse fra bibliotek i hele landet. Etter syv års drift foreligger nå den andre rapporten om hvordan biblioteket har fungert og skal utvikle seg videre.

Utviklingen av Drammensbiblioteket har vært en del av det aktive arbeidet som Drammen kommune har gjort for å øke sin attraktivitet.

Syvårsrapporten, som er finansiert blant annet med midler fra Nasjonalbiblioteket, vil sammen med rapporten som ble utarbeidet av Agderforskning i 2011 gi et godt bilde av utviklingen i et av Norges mest omtalte bibliotek.

Drammensbiblioteket etter 7 års drift. Rapport til Nasjonalbiblioteket

samlingen nettsidene