Nyheter bibliotekutvikling
21,5 millioner deles ut til bibliotekutvikling
21,5 millioner deles ut til bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket deler ut 21,5 millioner kroner til 90 utviklingsprosjekter i fag- og folkebibliotek for 2013. Det kom inn 127 søknader til sammen.  

Rom for deltakelse åpnet i Nedre Eiker
Rom for deltakelse åpnet i Nedre Eiker

I slutten av november åpnet biblioteket i Nedre Eiker kommune Eiker-rommet, et eget rom for formidling og deling av lokalhistorie for Nedre og Øvre Eiker. Eiker-rommet er en del av det ettårige prosjektet Rom for deltakelse, som fikk 200 000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket i 2012.

Dialogmøter med fylkesbibliotekene og UH-bibliotekene
Litteraturhusbibliotekene mer aktive
Litteraturhusbibliotekene mer aktive
Barnebokdager på Gjøvik
Barnebokdager på Gjøvik
Prosjektmidlar: «Saman om ein betre kommune»
Spill for demente
Bibliotekene får 1,9 millioner til Den kulturelle nistepakka
Nyheter

samlingen nettsidene