Nyheter bibliotekutvikling
Folkebibliotekstatistikken for 2013: Stabilt bokutlån og flere arrangementer i bibliotekene
Folkebibliotekstatistikken for 2013: Stabilt bokutlån og flere arrangementer i bibliotekene

Utlånet av barnebøker øker. Utlånet av musikk og film synker, det viser bibliotekstatistikken for 2013.

Foto: Håvard Hole
Biblioteklandskap i endring – sluttrapport fra Hordaland fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket ønsket i samarbeid med staten og kommunane å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i fylket som tilbyr alle innbyggjarane betre bibliotektenester. Hovedinnhaldet i det treårige prosjektet (2011-2013) har vore kompetanseheving, utvikling av modellar, infrastruktur og stimulering av kreativitet og nytenkning.

Bibliotekloven på engelsk

Bibliotekloven foreligger nå i engelsk oversettelse .

Nytt nummer av Scandinavian Library Quarterly: Libraries and volunteers
Nytt nummer av Scandinavian Library Quarterly: Libraries and volunteers

Årets første nummer av Scandinavian Library Quarterly har tema:  Bibliotek og frivillige.

Drammensbiblioteket etter 7 års drift
Drammensbiblioteket etter 7 års drift

Drammensbiblioteket, landets første sambibliotek, ble fra starten fulgt med stor interesse fra bibliotek i hele landet. Etter syv års drift foreligger nå den andre rapporten om hvordan biblioteket har fungert og skal utvikle seg videre.

Bibliotekenes hellige ro utfordres!
Bibliotekenes hellige ro utfordres!

I følge den nye formålsparagrafen i den endrede Bibliotekloven skal bibliotek også være en arena for meningsutveksling og debatt. Torsdag 3. april var Tønsberg og Nøtterøy bibliotek arene for mange friske meningsutvekslinger under overskriften; Tenke det, ville det, gjøre det med? Biblioteket som debattarena og litteraturhus - Har ytringsfriheten en pris?

62 bibliotekprosjekter får støtte
62 bibliotekprosjekter får støtte

Nasjonalbiblioteket gir støtte til 62 ulike prosjekter som skal utvikle folkebibliotekene som debattarenaer. Til sammen 12,1 millioner kroner fordeles mellom de ulike prosjektene.

Søker ny nasjonalbibliotekar
Søker ny nasjonalbibliotekar

Kulturdepartementet har nå lyst ut den ledige stillingen som direktør for Nasjonalbiblioteket (nasjonalbibliotekar). Det søkes etter en strategisk og resultatorientert leder som kan bidra til å videreutvikle institusjonens samfunnsoppdrag og posisjon som et spennende og moderne nasjonalbibliotek. Se hele utlysningsteksten på jobbnorge.no

Nytt Bibliotheca Nova – Fra alfabet til relevans
Nytt Bibliotheca Nova – Fra alfabet til relevans

Tema i dette heftet er: Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek. Flere høgskole- og universitetsbibliotek forteller fra sine prosjekter.

Formidlingskurs i bibliotekene
Formidlingskurs i bibliotekene

I samarbeid med fylkesbibliotekene og med støtte fra Nasjonalbiblioteket har Foreningen les! gjennomført formidlingskurs for bibliotekansatte. I løpet av de to årene kursene har vært avholdt har det blitt holdt kurs for 364 personer i 16 fylker.

samlingen nettsidene