Nyheter bibliotekutvikling
Nytt nummer av Bibliotheca Nova: Kunnskapsorganisering
Nytt nummer av Bibliotheca Nova: Kunnskapsorganisering

Ny utgave av Bibliotheca Nova og temaet denne gangen er kunnskapsorganisering. Helt fra de første bibliotekene oppstod, har en av de sentrale aktivitetene rundt samlingene vært kunnskapsorganisering.  Aldri har behovet vært større enn nå med den store digitale informasjonsmengden som folk skal forholde seg til.

Nytt nummer av SLQ: Partnership
Nytt nummer av SLQ: Partnership

I desemberutgaven av Scandinavian Library Quarterly kan du finne mange gode eksempler på hva bibliotek kan få til gjennom forpliktende samarbeid med andre.

26 millioner til utviklingsprosjekt i norske bibliotek
26 millioner til utviklingsprosjekt i norske bibliotek

26 millioner til utviklingsprosjekt i bibliotekene.

Tilskudd til audiovisuelle tegnspråkbøker –  søknadsfrist 12. januar
Tilskudd til audiovisuelle tegnspråkbøker – søknadsfrist 12. januar

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til produksjon av audiovisuelle tegnspråkbøker for 2015. Midler til produksjon av tegnspråkbøker fastsettes hvert år over statsbudsjettet. Midlene blir lyst ut slik at produksjonsmiljøer med kompetanse innen tegnspråk kan søke om støtte til produksjon av tegnspråkbøker.

Prosjektrapportene kan nå leveres elektronisk
Prosjektrapportene kan nå leveres elektronisk

Nasjonalbiblioteket har lagt til rette for at rapportering fra prosjekt som er støttet av NB heretter skal foregå på elektronisk skjema. Skjemaet er tilgjengelig fra den samme elektroniske portalen som brukes til å sende søknader om prosjekt- og utviklingsmidler.

Integreringsprosjektet «Å bli en Sandnesgauk» - et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og andre gode krefter i Sandnes kommune.
Integreringsprosjektet «Å bli en Sandnesgauk» - et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og andre gode krefter i Sandnes kommune.

Prosjektet «Å bli en Sandnesgauk» som er støttet av Nasjonalbiblioteket med 100 000 kr er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes bibliotek, flyktningenheten i kommunen og andre gode krefter som skal bidra til økt integrering gjennom at bibliotekets ressurser aktivt brukes ut mot flyktninger.

Biblioteklederkonferansen 2014
Biblioteklederkonferansen 2014

Biblioteksektoren er ikke i krise!
Slik åpnet Nasjonalbibliotekets nye direktør, Aslak Sira Myhre, årets biblioteklederkonferanse. 

Nytt nummer av SLQ: Metadata
Nytt nummer av SLQ: Metadata

Høstutgaven av Scandinavian Library Quarterly har tema metadata.  Her bidrar Norge med artikler om den nye katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access) og prosjektet «Bergens musikkhistorie»

Regjeringa vil styrke biblioteka
Regjeringa vil styrke biblioteka

I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 er det foreslått å løyve til saman 48,5 millionar kroner til utvikling av folkebiblioteka. Det er ei styrking på 20 millionar kroner samanlikna med i 2014.

Nasjonalbiblioteket inngår samarbeidsavtale om videreutvikling av Biblioteksøk
Nasjonalbiblioteket inngår samarbeidsavtale om videreutvikling av Biblioteksøk

Som resultat av en anbudskonkurranse tidligere i år har Nasjonalbiblioteket nå inngått en samarbeidsavtale med Bibliotek-Systemer AS om utvikling av en pilot for neste generasjon av Biblioteksøk. Avtalen er et skritt på veien til en bedre tjeneste.

samlingen nettsidene