Nyheter bibliotekutvikling
Over 130 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene
Over 130 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene

Til søknadsfristen den 19. februar har Nasjonalbiblioteket mottatt over 130 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene. Til sammen er det søkt om ca. 40 millioner kroner til prosjekter i 2016.

Utlysning av tilskudd til nettbaserte leksikon (2016)
Utlysning av tilskudd til nettbaserte leksikon (2016)

Nasjonalbiblioteket lyser ut tilskudd til nettbasert leksikon. Kriteriene for ordningen er fastsatt av Kulturdepartementet.

Nasjonalbiblioteket utlyser prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket utlyser prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket lyser ut åtte millioner kroner til frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene. I tillegg er 11 millioner kroner satt av til flerårige prosjekter som allerede er iverksatt. Samlet vil nær 20 millioner kroner fordeles til bibliotekene. Søknadsfrist er 19. februar.

SLQ nr. 4 2015: Collection development policy
SLQ nr. 4 2015: Collection development policy

I årets siste nummer av SLQ handler det om samlingsutvikling i nordiske fag- og folkebibliotek. Fra Norge bidrar Lars Egeland med en artikkel fra fagbibliotekenes ståsted, mens Kristin Storvig presenterer Nord-Trøndelags nye modell for litteraturforsyning.

Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene
Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 24,5 millioner kroner til aktiviteter i bibliotekene og utvikling av bibliotekene som møteplasser.  Til sammen 242 prosjekter er støttet med mellom 15 000 og 2 millioner kroner.

Nytt nettsted for veiledning i digital kompetanse
Nytt nettsted for veiledning i digital kompetanse

Digidel.no er et resultat av det to årige programmet Digidel 2017, som drives av Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD). Programmet skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse.

Konkurranse:  Nasjonalbiblioteket søker nyskapende prosjekter for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk  – søknadsfrist  12. januar 2016
Konkurranse: Nasjonalbiblioteket søker nyskapende prosjekter for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk – søknadsfrist 12. januar 2016

Nasjonalbiblioteket utlyser en konkurranse for å finne det beste prosjektet for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS). Summen er på 1 039 000 kroner som er fastsatt over statsbudsjettet for 2015.

Utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket: Rekordmange søknader fra bibliotekene

250 folke- og fylkesbibliotek hadde søkt om til sammen 77 millioner kroner til arrangementer og utvikling av bibliotekene som møteplasser da søknadsfristen utløp 1. oktober. Nasjonalbiblioteket har aldri tidligere mottatt så mange søknader.

Mer penger til arabiskspråklig litteratur i bibliotekene
Mer penger til arabiskspråklig litteratur i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 100 000 kroner til innkjøp av bøker på arabisk for at norske folkebibliotek skal kunne møte de syriske flyktningene med et tilbud på morsmålet.
Økningen i antallet flyktninger fra Syria har ført til at det har oppstått en akutt mangel på arabiskspråklig litteratur i Det flerspråklige bibliotek. Nasjonalbiblioteket har derfor gått inn med en ekstrabevilgning på 100 000 kroner til innkjøp av bøker på arabisk til den nasjonale bibliotektjenesten.

Nytt klassifikasjonssystem fra Nasjonalbiblioteket gjør kunnskap mer tilgjengelig
Nytt klassifikasjonssystem fra Nasjonalbiblioteket gjør kunnskap mer tilgjengelig

Formidling og sortering av kunnskap er en av bibliotekenes viktigste oppgaver. Nå lanserer Nasjonalbiblioteket et nytt klassifikasjonssystem som gjør denne kunnskapen enda mer tilgjengelig.

samlingen nettsidene