Biblioteklederkonferansen 2015

«Strategi og handling»
 
Biblioteklederkonferansen 2015 holdes på Scandic Hotel i Asker 21.-22. oktober.
Konferansen starter med registrering kl. 10.00, lunsj kl. 11.30-12.30. Konferansen avsluttes 22. oktober ca kl. 15.15.
 
Konferansens overordnede tema er strategi og handling.
Stikkord er statlig bibliotekstrategi og strategisk tenkning og ledelse på kultur-, medie- og bibliotekfeltet, trender, digital strategi, tjenesteutvikling, brukermedvirkning, det norske biblioteket, omdømmebygging, posisjonering og feilgleder.
 
Målgruppe: Bibliotekledere, men også bibliotekeiere og politikere.

Foredrag:

 

Mer informasjon om konferansens tema finner du her.

samlingen nettsidene