Åpningstider
Veiledningen, lesesalen, utlånet, mikrofilmsalen
Mandag – fredag: kl. 09.00–19.00
Lørdag: kl. 09.00–14.00 
Påsken:
Onsdag før skjærtorsdag: kl. 09.00-12.00
Påskeaften: Stengt
Nasjonalbiblioteket holder stengt alle helligdager
Spesiallesesalen
Mandag – onsdag og fredag: kl. 09.00–15.30
Torsdag: kl 09.00–19.00
Spesiallesesalen for film og musikk
Mandag – fredag: kl. 09.00–15.30
Utstillingen er åpen for publikum:
Mandag – fredag: kl. 09.00–19.00
Lørdag: kl. 09.00–14.00
Innlånstjenesten
Mandag–fredag: 08.30–15.00 (15. mai–14. september)
Mandag–fredag: 08.30–15.45 (15. september–14. mai)
Sentralbord: 810 01 300
Mandag–fredag: 08.30–15.00 (15. mai–14. september)
Mandag–fredag: 08.30–15.45 (15. september–14. mai)
 
samlingen nettsidene